GETAC A320

• CPU Intel Celeron 700 MHz
• RAM 1 GB
• HDD 64 GB SSD
• Display 13.3" TFT XGA (1024x768)
• 1x RS232
• 1x paralelní port
• 1x VGA
• 1x USB
• 1x IRDA
• 1x 10/100 Base-T LAN
• 1x RJ-11 pro 56Kbps Fax Modem
• PCMCIA Type II x 1 - podpora Card Bus
• Provozní teplota -20° až 50°C
• OS volitelně Windows 2000, Windows XP, Linux nebo QNXGETAC A790

• CPU Intel Core 2 Duo L7400 1.5 GHz
• RAM 4 GB
• HDD 128 GB SATA SSD
• Display 12.1" dotykový (1024x768)
• 1x RS232
• 1x paralelní port
• 1x VGA
• 2x USB
• 1x IRDA
• 1x 10/100 Base-T LAN
• 1x RJ-11 pro 56Kbps Fax Modem
• Intel® PRO/Wireless 3945 a/b/g
• GPS (s externí anténou)
• Bluetooth (v2.0+EDR třída 2)
• EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
• PCMCIA Type II x 1 - podpora Card Bus
• Provozní teplota -20° až 50°C
• OS volitelně Windows 2000, Windows XP, Linux nebo QNX
• Příslušenství: ISA Rozšiřující jednotka (x 2 sloty), PCI Rozšiřující jednotka (x 2 sloty), PCI-Express Rozšiřující jednotka (x 2 sloty)GETAC W130

• CPU Intel Pentium M 1.1 GHz
• RAM 1 GB
• HDD 64 GB SSD
• Display 12.1" dotykový (1024x768)
• 1x RS232
• 1x VGA
• 3x USB 2.0
• 802.11b Wireless LAN
• 10/100 Base-T LAN
• PCMCIA Type II x 1 - podpora Card Bus
• Provozní teplota -20° až 50°C
• OS volitelně Windows 2000, Windows XP, Linux nebo QNXGETAC V100

• CPU Intel Core 2 Duo Merom U7600 1.2 GHz
• RAM 2 GB
• HDD 128 GB SATA SSD
• Display 12.1" dotykový (1024x768)
• 1x RS232
• 1x VGA
• 2x USB
• 1x IRDA
• 1x 10/100 Base-T LAN
• Intel PRO/Wireless 3945 a/b/g
• GPS (s externí anténou)
• Bluetooth (v2.0+EDR třída 2)
• EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
• 1x RJ-11 pro 56Kbps Fax Modem
• PCMCIA Type II x 1 - podpora Card Bus
• Provozní teplota -20° až 50°C
• OS volitelně Windows XP, XP Tablet PC Edition 2005, Linux nebo QNX